Skip to main content

Det är mycket Tyskland just nu för svenska WhizCut: AMB i Stuttgart är en av delarna i det europeiska pusslet, nystartat försäljningsbolag en annan och till det kommer flertalet tyska samarbetspartners.

— Vi har satsat stort på Tyskland de senaste två åren och AMB-mässan har seglat upp som den internationellt mest framträdande bransch-mötesplatsen, säger Chris Schmidt, vd för WhizCut.

Tyskland har alltid varit en intressant marknad för WhizCut. Det helsingborgsbaserade företaget har ändå upplevt det som relativt svårt att ta sig in på den tyska marknaden. WhizCut har sålt skärande verktyg till kunder i Tyskland under de senaste 25 åren – men försäljningen har inte växt i samma takt som på andra liknande marknader.

— Det beror till stor del på att vi tidigare inte kunde ge lokal teknisk support. Genom skapandet av Prestera Tool System, tillsammans med tyska branschkollegor, har vi lyckats etablera oss som ett av de snabbast växande tyska företagen inom längdsvarvning. Med ökade marknadsandelar, för WhizCut, som resultat, säger Chris Schmidt.

Prestera Tool System säljer inte endast WhizCut-produkter utan har etablerat distribution i Tyskland för en grupp tillverkare inom premiumsegmentet för längdsvarvar, inklusive svenska ETP från Linköping.

— Prestera tillhandahåller Tyskland, Schweiz och Österrike med det absolut senaste och bästa inom längdsvarvning. Detta är en marknad som går igenom betydande förändringar på grund av fordonsindustri-omställningen, ökade energi- och materialpriser samt en ökad hemtagning av produktion från bland annat Kina, säger Chris Schmidt.

WhizCut ser stor potential i konceptet ”Prestera” framöver. Inte endast för den tysktalande marknaden utan Chris Schmidt blickar gärna framåt och ser skalbarheten för andra marknads-sammansättningar runt om i världen.

WhizCuts monter på AMB kommer att innehålla kända produkter som används mycket i medicinbranschen, exempelvis WhizCut, WhizTwin och WhizAdapt. Störst fokus läggs på det material- och energibesparande WhizTwin-verktygen som idag gör märkbara kostnadsbesparingar hos kunderna. Montern delar WhizCut med tyska JBS System GmbH. WhizCut representerar JBS i USA och Asien och de båda företagen är delägare i Prestera Tool System. WhizCut samarbetar med många tyska aktörer och är återförsäljare till flera europeiska tillverkare, däribland: MAS Tools, Inopart, Kemmer och italienska AR Filtrazioni samt japanska Sumitomo. Alla finns på plats i Stuttgart och visar upp sina innovationer.

WhizTwin avstickning med kylning