Skip to main content

AR Filtrazioni har helhetslösningen på problemet med oljedimma. Luftreningen är anpassad efter kundens specifika maskiner och behov.

 

Oljedimma, det vill säga mikropartiklar från skärvätska, som hänger kvar i luften är varken bra för människor eller maskiner. Svarvning, gängfräsning, slipning… i stort sett all metallbearbetning i svensk maskin- och verkstadsindustri kräver skärvätska, med oljedimma och oljerök som negativ sidoeffekt. Ett arbetsmiljöproblem som måste hanteras på korrekt vis och som kan lösas med rätt luftreningstekniker. Italienska AR Filtrazionis oljedimavskiljare ARNO och ECO är specifikt utvecklade för att effektivt och extremt noggrant fånga in oljedimma och oljerök. De har 99,995 procents filtrering och en återvinningsgrad av skäroljan på 80 procent.

AR Filtrazioni hos Lonati

Luftrenare hos Lonati

AR Filtrazioni Leonardo Riceputi - Chris Schmidt WhizCut andas ren luft

Leonardo Riceputi från AR Filtrazioni och Chris Schmidt från WhizCut tillsammans med luftrenaren som filtrerar och återvinner både skärolja och luft.

Bra för både människor och maskiner

Industriföretagens personals välmående är ständigt i fokus samtidigt som AR Filtrazioni har ett uttalat mål att kontinuerligt hitta den bästa lösningen för både människor och maskiner.

— Oljedimma skapar problem för företag, operatörer och maskiner. Och det är viktigt att skydda alla tre från oljedimmans negativa effekter, säger Leonardo Riceputi, vd på AR Filtrazioni.

Ventilationen i en mekanisk verkstad är inte alltid optimerad för att ta hand om mycket oljedimma. Frågor att ställa sig är: Är ventilationen på arbetsplatsen tillräckligt bra idag? Används mycket skärvätska i tillverkningsprocessen? Och, öppnas dörrarna till bearbetningsmaskinerna ofta? Svenska WhizCut, som är återförsäljare av AR Filtrazioni i Skandinavien, har märkt av efterfrågan på ett luftreningssystem med separata enheter.

— En hel del industriföretag väljer bort de tidigare centraliserade ventilationssystemen för att istället satsa på separata enheter. Där varje enskild maskin har en helt egen oljedimavskiljare som anpassar och optimerar reningsprocessen av skärvätska och oljedimma för just den maskinen, förklarar Niclas Axelsson försäljningschef på WhizCut.

Fördelarna med separata oljedimavskiljare är många:

  • Operatören får bättre kontroll och överblick på oljedimman.
  • Miljövinster genom återvinning av skäroljan.
  • Minskad risk för stora produktionsavbrott, på grund av problem med ventilationen, som drabbar många maskiner.
  • Flexibilitet i maskinparken — det är lättare att flytta på maskiner som inte sitter ihop med ett centralt system.

Niclas Axelsson berättar att AR Filtrazionis produkter möter metallindustrins olika behov genom ett produktutbud som passar till i stort sett alla varumärken inom fleroperationsmaskiner, svarvar, slipmaskiner, kuggbearbetning, gnistmaskiner, borrmaskiner, lasermaskiner, pressar och induktionshärdningsmaskiner.

Niclas Axelsson försäljningschef WhizCut

Niclas Axelsson, Försäljningschef Skandinavien på WhizCut.

Filtrering ger ren luft

ARNO-serien från AR Filtrazioni är enkel att installera och liten i storlek och uppfyller alla behoven hos en modern mekanisk verkstad. Det är ett säkert och effektivt redskap tack vare robusta konstruktionsdelar och har ett väl genomtänkt ”utdragssystem” för enkelt underhåll. Den industriella filtreringsprocessen utnyttjar olika fysiska och mekaniska principer med syfte att separera och rengöra de oljiga mikropartiklarna från luftflödet samt återföra ren och frisk luft till arbetsmiljön. Den använder tre till sju olika filter i tre till fem steg, vilket är grunderna i ARNOS smarta och effektiva renings- och återvinningsprocess.

— För den avslutande reningsprocessen används HEPA-filter för olika renhetsgrad. Med HEPA-filter renas luften till 99,995% och partiklar med en storlek ned till 0,15 μ, säger Niclas Axelsson.

Oljedimavskiljarna är också miljösmarta och bidrar till en hållbarare industri. Det är inte endast skäroljan som kan återvinnas, filtreringen innebär att ren inomhusluft återcirkulerar vilket möjliggör en betydande årlig energibesparing. Detta eftersom den uppvärmda luften återvinns istället för att föras ut ur byggnaden.

Självklara valet för stora aktörer

Italienska AR Filtrazion, med säte i Bergamo, har trettio års erfarenhet av att lösa problematiken med filtrering av rök och oljedimma. I norra Italien är deras ARNO en bekant syn i många större verkstadsindustrier som DMG Mori, välkända sportbilstillverkaren Ferrari och Brembo — som är världens största tillverkare av skivbromssystem. På andra platser runt om i världen återfinns luftrenarna bland annat i Teslas giga-factories.

Luftreningsmaskinerna från AR Filtrazioni har också fått en fast och flexibel plats hos Lonati Group, som tillverkar strumpstickningsmaskiner, och är belägna i Brescia — direkt söder om de italienska Alperna och öster om Milano. En plats där man är väl medveten om skillnaden mellan hälsosam alpluft och storstadens luftföroreningar. Industriföretaget har tagit ett beslut att investera i både sin personal och sina maskiner genom att avveckla det tidigare centrala luftreningssystemet. Lonati Groups maskinpark expanderade konstant och de sökte efter ett mer flexibelt system. Det var viktigt för Lonati att effektivisera produktionen. få bättre luftkvalitet i verkstaden och minska risken för produktionsuppehåll. Valet föll därför på AR Filtrazionis separata ARNO-enheter.

AR Filtrazioni i DMG Mori visnings rum

AR Filtrazionis effektiva luftrenare återfinns hos många välkända tillverkare, bland annat hos DMG Mori.

— Varje oljedimavskiljare återvinner oljan, återför den direkt till maskinen och undviker kontaminering av andra oljetyper. På detta sättet reducerade vi 15% av vår skärvätskeförbrukning och ökade effektiviteten och kvaliteten på vår metallbearbetning, säger signore Pasotti, Underhållsansvarig på Lonati Group, Brescia Italien

Sedan i april förra året är WhizCut återförsäljare av de robusta, pålitliga och effektiva luftreningsmaskinerna från Italien, och nu blåser det nya friska vindar även i de skandinaviska verkstäderna.