Skip to main content

Kortare ställtider skapar mer produktivitet och flexibilitet i verkstaden. Svenska tillverkare kan nu välja att arbeta mer flexibelt och mer ekonomiskt. Mas Tools GmbH:s innovativa hållarplatta GANG©plate och PZ©turn snabbväxlingssystem minskar avsevärt tiden som krävs för omriggning i svarvarna.

— Vi är så stolta över att kunna erbjuda Mas Tools fantastiska program i Sverige, säger Niclas Axelsson, Försäljningschef Skandinavien på WhizCut.

Snabba växlingar med PZ©turn

I Formel 1 krävs ett snabbt depåstopp sedan är fordonet och föraren genast tillbaka i tävlingen. Detsamma gäller för omständliga verktygsbyten i tillverkande företag. För att förkorta verktygsbyten använder tyska Lauble GmbH i Dunningen Mas Tools innovativa PZ©turn snabbväxlingssystem i sina längdsvarvar.

Lauble har riktat in sig på att producera serierstorlekar, mellan 500 till tiotusentals svarvade detaljer, där kravet på flexibilitet och kortast möjliga cykeltid är viktigast. För att uppnå detta har företaget bildat ett ”pit stop-team” med erfarna och innovativa medarbetare. Det handlar om att minska ställtider och icke-produktiva perioder i totalt 30 stycken svarvar. Bastian Müller på Lauble GmbH, rapporterar om framgångarna med PZ©turn och tidsminskningen.

— Vi blev direkt mycket imponerade av snabbväxlingssystemet som presenterades av MAS. Det ger precis de fördelar som vi behöver för att snabbt ställa in och om i våra längdsvarvar.

PZ©turn-snabbväxlingssystemet har avsevärt reducerat verktygsbytestiderna i längdsvarvarna på Lauble. Den tvådelade designen har visat sig vara särskilt bra. Sortimentet finns för 10 x 10, 12 x 12, 16 x 16 mm eller 20 x 20 mm skaft, passar de allra flesta längd- och automatsvarvar. Verktygsskaftet justeras, spänns och sätts endast upp en gång i svarven. För ytterligare verktygsbyten behöver endast skärhuvudet, med de påskruvade vändskären, tas bort och sättas in.

En stark polygonprofil fungerar som en koppling och säkerställer stabil fastspänning. Dessutom justerar den verktygets skäregg till ett par µm från centrumhöjden utan att ytterligare justeringsarbete krävs. Skärhuvudet med invändig kylvätskekanal spänns fast med bara en skruv vilket kortar bytes- och inställningstiderna till bara ett par sekunder. Svåra och krångliga byten, justeringar i trånga arbetsutrymmen och fastspänningen av verktygsskaften — är helt enkelt inte längre nödvändiga.

MAS team at work in race gear

Tyska Lauble GmbH använder Mas Tools innovativa PZ©turn snabbväxlingssystem i sina längdsvarvar och liknar verktygsbyten med snabba depåstopp i Formel 1.

MAS PZturn hållare och huvuden

PZ©turn är snabb-bytes-huvuden för högtryckskyld bearbetning som effektiviserar produktionen i längdsvarvar. Genom en polygon inspänning, där den fastspännande skruven drar in huvudet i hållaren, maximeras styrkan och precisionen i inspänningen. (Bild WhizCut)

Byt skärhuvuden och behåll samma repeternoggrannhet

Experterna på Lauble byter vändskären i skärhuvudena utanför maskinen. Florian Kreuzberger, Management Assistant på Lauble, betonar:

— Vår personal i längdsvarvarna uppskattar speciellt de specifika egenskaperna och fördelarna med snabbväxlingssystemet. Du slipper krångliga och ibland extremt svåra omställningsarbeten i längdsvarvens trånga arbetsutrymme.

Bastian Müller lägger till:

— Snabbt insåg våra specialister att detta snabbväxlingssystem gör arbetet mycket lättare. De drar också nytta av den höga nivån av processtillförlitlighet. Du kan blint lita på att verktygets skäreggar är exakt justerade när du snabbt byter skäreggar eller skärhuvuden.

PZ©turn finns också för mindre längdsvarvar

Snabba verktygsbyten med hög precision är nu också möjligt vid svarvning av mycket små precisionskomponenter. PZ©turn verktygssystem kännetecknas av den korta polygonen, som säkerställer hög precision och stabil fastspänning av verktygshuvudena. De särskilt kompakta Swissline-versionerna är även designade med 10×10 skaft. Till exempel inom klocktillverkning och för tillverkare inom medicinteknik betyder det kortare ställtider.

I det breda verktygssystemet finns verktygshuvuden i många varianter, bland annat för skär från storlek IC08 i grundformerna C, T, D och V samt för WhizCut skär. Mas Tools har siktet inställt på att utveckla ytterligare verktygshuvuden, skräddarsydda efter sina kunders behov.

Behändigt och snabbt fixat tack vare ”GANG©plate”

”Gangplate” är en integrerad verktygsplatta för längdsvarvar, som har många fördelar och består i huvudsak av en funktionell hållarplatta. Verktyg med fyrkantsskaft och Mas Tools PZ-verktygssystem förbereds utanför svarven. En komplett uppsättning verktyg för varje produktionsorder kan sättas upp i en skärbytes fixtur. Hela Gangplate-verktygshållaren kan bytas på mycket kort tid, med en repeterbarhet på +/-0,01 mm.

GANG©plate erbjuder ytterligare fördelar vid verktygsbyten. MAS Tools GANG©plate har en slät och tilltalande design som förbättrar precisionen och minskar risken för verktygskrock och spånbildning. Ett “lock” skyddar de aktiva verktygen mot spånor. Dessutom har ”Gangplate” en central invändig kylvätsketillförsel på varje verktyg, omkopplingsbar för lågt och högt tryck eller ingen kylning alls. Med dessa enastående egenskaper bidrar ”Gangplate” till större processtillförlitlighet för längdsvarvning.

— Tack vare Gangplate-lösningen har vi hjälpt kunderna att få en snabbare, stabilare och tillförlitligare process. Vi har även gjort lösningar där antalet verktygsplatser har utökats, där kunderna önskar använda systerverktyg eller där kunden av andra anledningar behöver fler verktygsplatser än vad som finns som standard i maskinerna, säger Niclas Axelsson.

MAS GANG PLATE med WhizCut hårdmetall skär

Hållarplattan, GANG©plate, är designad för att användas tillsammans med snabb-bytes-huvuden, PZ©turn, med eller utan högtryckskyld bearbetning. I hållarplattan finns det också positioner för vanliga fyrkantshållare.