Skip to main content

Ett skär. Med två eggar. Som jobbar mot samma mål: att spara tid och att förbruka mindre material. WhizCuts avstickssystem förenar ekonomi och miljötänk.

WhizTwin optimerar materialkonsumtionen genom minskad materialåtgång vid avsticksoperationer. WhizCut har utvecklat ett tvåeggat skär med unik design, där skäreggarna är riktade framåt och ger stöd till varandra. WhizTwin-systemet har betydligt kortare överhäng än de konventionella avsticksverktygen som finns på marknaden idag. WhizTwin sticker av samma diameter som konventionella system men med en mindre skärbredd. Användare av WhizTwin kan därför öka sin lönsamhet på många olika sätt med samma verktyg.

Överhäng

Konventionella skär med två skäreggar har problemet att skäreggen som inte är i ingrepp ligger inne i hållaren och tar plats, vilket förlänger överhänget. WhizTwin är ett tvåeggat skär med båda skäreggarna riktade mot arbetsstycket. Detta leder till att överhänget för processen kan minska med mer än 30 procent samtidigt som böjstyvheten för skäret ökar med mer än 50 procent. Ett minskat överhäng och ökad böjstyvhet gör att skäret kan användas i tuffare miljöer med högre skärhastighet och matning för ökad produktivitet eller ersätta konventionella system med ett smalare skär. Det smalare skäret minskar konsumenternas materialåtgång vilket leder till att både konsument och miljö vinner på WhizTwin-konceptet.

Nedböjning

Det unika tankesättet med två skäreggar riktade åt samma håll gör det möjligt att minska nedböjningen och med det även vibrationerna som gör avsticksoperationen instabil. Tack vare att avsticket blir mer stabilt kan skärbredden minska, vilket leder till minskad materialåtgång.

WhizTwin avstickning jämförelse

Skillnaden av placering av hårdmetall mellan WhizTwin och standardskär. Det blå området illustrerar extra hårdmetall jämfört med standardskär. Mängden hårdmetall ökar både under skäreggen och i axiell led.

Utmaningen med avstick

Idag används ofta samma avsticksskär till olika diametrar, beroende på maskinens maximala bearbetningsdiameter — exempelvis om maskinen kan arbeta med en stångdiameter på 20 mm så används ett avstick för den diametern även om materialet byts till 10 mm. Resultatet av det gör att avstick av små diametrar där bredden på avsticksskäret är onödigt stort då bredden och skärdjupet ofta går hand i hand: ett djupare avstick kräver ofta ett bredare skär. Detta ger upphov till att en större mängd material måste kasseras.

WhizTwin avstickning från sidas med sprutande kylning

WhizTwin går att kombinera med verktygshållarsystemet WhizHip, för optimal högtryckskylning.

Stabilare med extra hårdmetall

Tack vare att WhizTwin konceptet har två eggar framåt är det möjligt att producera skären med mer hårdmetall under skäreggen (se figur 1). Direkt under skäreggen behövs det frigång för att arbetsstycket inte ska skada skäret, frigången görs i en radie för att uppnå optimal släppning precis efter skäreggen men sedan successivt göra skäret starkare längre från skäreggen. Båda eggarna slipas samtidigt vilket gör att hårdmetallen som agerar släppning för ena eggen blir stöd till den andra. Den extra hårdmetallen hamnar inte bara i brottytans tvärsnitt utan även längre fram under eggen — och denna massan ger stöd till skäreggen som är i ingreppet.

Produktivitet

WhizTwin kan öka produktiviteten hos kunder som inte har möjlighet att göra större förändringar i sina program. Det kan även förekomma att en producent vill använda sig av samma bredd på samtliga maskiner för att underlätta operationerna.

Med WhizTwin kan operatören använda samma skärbredd men öka skärdatan för avsticket. Cykeltid för avsticket sparas in och fler detaljer produceras per dag.

Alternativt kan samma skärdata behållas om det istället är önskad livslängd på skäret som önskas. Detta är också lönsamt för användaren genom tidsbesparing genom färre verktygsbyten och övrigt underhåll.

Materialåtgång

Trots att det handlar om måttenheten millimeter är det här miljövinsterna, den lägre graden av energiåtgång och tidseffektiviteten, uppstår. 0,5 millimeters differens i skärbredd innebär också en halv millimeter sparat material per detalj. Vilket snabbt blir kilometer med material på ett år. Minskad materialåtgång är ofta efterfrågad då exklusiva material bearbetas. Guld, titan, inconel, platina och även många rostfria stålsorter kan vara dyra i förhållande till detaljens slutkostand. Vid produktion av stora kvantiteter blir den minskade materialåtgången påtaglig.

Exempelvis kan 50 löpmeter av ett material sparas om skärbredden minskas från 2,0 till 1,5 mm vid produktion av 100 000 detaljer. Inom längdsvarvning är 100 000 detaljer inte ovanligt och i många fall är detaljerna som produceras i stora kvantiteter mycket små — vilket ger ännu större anledning till att minska materialåtgången. Om detaljen är 10 mm lång och 0,5 mm kan sparas vid varje avstick minskas materialåtgången med ungefär 4,2 procent vilket kan resultera i stora summor, beroende på material. Det är också vanligt förekommande att detaljer som produceras i en längdsvarv är betydligt kortare än 10 mm.

Miljöpåverkan

Minskad miljöpåverkan i förhållande till konventionella system är en viktig fördel med WhizTwin. Minskad materialåtgång leder direkt till att mindre material måste återvinnas vilket har en rad olika fördelar.

  • Återvinningen minskar direkt med den minskade skärbredden och om bredden minskar från 2,0 till 1,5 mm minskar mängden material, som måste återvinnas, med 25 procent.
  • Minskad materialåtgång leder direkt till att användare av WhizTwin kan minska sina materialinköp.
  • Och samtidigt skicka mindre material till återvinning.

Fakta WhizTwin

  • Från 0,3 till 2 mm i bredd och avstick upp till Ø13 mm.
  • Möjlighet att sticka av 13 mm med 0,8 mm skärbredd.
  • Samma skär för både höger- och vänsterhållare.
  • WhizHip-hållare är förberedda för genomgående högtryckskylning.
  • En mängd olika spånkontroller och spånviklar: 2°, 7°, 12°, och 18°.
  • Tillverkas av en ny, förbättrad hårdmetallsort, optimerad för avstick.
WhizTwin avstickning skär

WhizTwin kan beskrivas som ett tvilling-skär där skäreggarna kompletterar varandra och resultatet av deras gemensamma insats blir bättre och större än ett ensamt skär.