Skip to main content

Ett större avsticksskär som sparar ännu mer material. Nya WhizTwin 20 är innovationen som kombinerar kostnadsbesparingar med dagens miljötänk.

Svenska WhizCut har sedan tidigare utvecklat det tveeggade skäret med unik design, där skäreggarna är riktade framåt och ger stöd till varandra. På EMO Hannover presenterade de en ny större version av det geniala skäret. WhizTwin 20 har dubbla skäreggar framtill för att stärka skäret så ett smalare skär kan användas och därmed minska spill av material, reducera energiåtgång och ge lägre tillverkningskostnader. WhizTwin sticker av samma diameter som konventionella system men med en mindre skärbredd.

Fördelar med WhizTwin 20

Minskat överhäng: med mer än 30 procent samtidigt som böjstyvheten för skäret ökar med mer än 50 procent, tack vare att båda skäreggarna är riktade mot arbetsstycket. Ett minskat överhäng och ökad böjstyvhet gör att skäret kan användas i tuffare miljöer med högre skärhastighet och matning för ökad produktivitet eller ersätta konventionella system med ett smalare skär.

Minskad nedböjning: också detta tack vare att båda skäreggarna är riktade åt samma håll. Även vibrationerna som gör avsticksoperationen instabil minskar. Tack vare att avsticket blir stabilt kan skärbredden minska, vilket leder till minskad materialåtgång.

Stabilare med extra hårdmetall: Två eggar framåt gör det möjligt att producera skären med mer hårdmetall under skäreggen.

Mindre materialåtgång: Trots att det handlar om måttenheten millimeter är det här miljövinsterna, den lägre graden av energiåtgång och tidseffektiviteten, uppstår. 0,5 millimeters differens i skärbredd innebär också en halv millimeter sparat material per detalj. Vilket snabbt blir kilometer med material på ett år.

— Våra kunder som idag använder WhizTwin-skären har efterfrågat större skär för att optimera sin materialåtgång på fler detaljer. Det fina när vi nu erbjuder ett större avstick i WhizTwin-serien, är att 1 mm ger större materialvinst per detalj jämfört med en mindre detalj, förklarar Chris Schmidt, VD på WhizCut.