Skip to main content

Zeb Allanson, skärtekniker på WhizCut, har tillsammans med WhizCuts grundare Erik Schmidt utvecklat avstickskonceptet WhizTwin. Han lyfter fram att det dubbeleggade skäret passar till de producenter som kör långa processer men även de som kör korta. I den ena processen är vinsten produktivitet och i den andra effektivitet:

  • WhizTwin är lätt att applicera hos storproducenter som kör samma detaljer dag ut och dag in. Där vinner man produktivitet i form av mindre materialspill och säkrare processer, säger han och fortsätter:
  • WhizTwin kan även användas för att öka effektiviteten i en process. Tillverkaren kan använda samma skärbredd som med konventionella verktyg men köra med högre matningar och högre skärhastighet. Det passar utmärkt för de som kör kortare serier, vilket är relativt vanligt i Sverige.
Zeb Allanson, skärtekniker på WhizCut, utvecklare av avstickings-skäret WhizTwin.

Zeb Allanson, skärtekniker på WhizCut

Hur kom ni fram till att det behövs ett nytt avsticksskär på marknaden?

— Inom längdsvarvning handlar det många gånger om långa serier och stora volymer där detaljerna är korta i jämförelse med avsticket. Huvudsyftet med WhizTwin är att spara material genom att minska bredden på skäret. De bakomliggande anledningarna till att man vill spara material handlar om att material är dyrt och givetvis är miljövinsterna en stor aspekt.

Var det givet att det nya skäret skulle ha två eggar framåt?

— Nej, det var det egentligen inte. Vi ville minska överhänget utan att behöva ta bort en skäregg, varav idén med två skäreggar framåt uppkom. Samtidigt visade det sig att eggarna agerade som stöd till varandra under användning, vilket blev en bonus!

Vad är fördelen med två eggar framåt?

— Fördelen är att man får mer hårdmetall under skäreggen, vilket ger en vibrationsdämpande effekt samtidigt som överhänget kan minskas vilket ytterligare bidrar till en stabilare process.

Har WhizCut arbetat med något liknande koncept tidigare?

— Inte när det gäller avstick, då är detta helt nytt. Men WhizGroove och WhizThread har två eggar på varje sida, totalt fyra eggar på varje skär. Traditionella avsticksskär har en egg bak och en fram och majoriteten av avsticksoperationerna görs av just sådana skär eller av de som är enkelskäriga.

Vad var den största utmaningen under utvecklingen?

— Platsbrist i maskinerna. När maskinerna är små blir det oerhört tätt mellan verktygen. Det stora bekymret var att få in ett skär till. Vi såg att det fanns ett stort behov av ett nytt sorts avsticksskär så vi skalade ner allting ett par steg från originaldesignen, som från början var i 20 mm-dimensionen.

Är WhizTwin färdigutvecklat?

— Nej, vi kommer faktiskt precis nu släppa en version av WhizTwin med storleken för 20 mm stångmaterial.

WhizCut har under det senaste året börjat lägga större fokus på Sverige, hur påverkar det dig i ditt arbete?

— Det är verkligen roligt, vi ser att längdsvarvningsbranchen ökar i rask takt i Sverige och då är det klart att WhizCut ska vara på plats! WhizCut har länge arbetat med utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder internationellt och ser fram emot att göra det i större utsträckning i Sverige.